ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) - RICHY

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท  ริชี่ เพลซ 2002  จำกัด (มหาชน) - RICHY
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์/ทาวโฮมส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อ "เลอริช" ซึ่งจะเป็นอาคารประเภท Low rise ซึ่งสูงไม่เกิน 8 ชั้น และ "ริชพาร์ค" ซึ่งเป็นอาคารที่สูงเกินกว่า 8 ชั้น และบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์/ทาวโฮมส์ จะเน้นทำเลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอบนอก ภายใต้ชื่อ "เดอะ ริช" ซึ่งเป็นโครงการประเภททาวเฮ้าส์/ทาวโฮมส์และ "ริชี่ วิลล์" ซึ่งเป็นโครงการประเภทหมู่บ้านเดี่ยวจัดสรร
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก