ปิดปรับปรุงระบบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส