เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - MQDC - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - MQDC

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - MQDC
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลีย” “มัลเบอร์รี่  โกรฟ” “วิสซ์ดอม”  “มาร์เบิล กรีน” และ “ดิ แอสเพน ทรี” เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท และลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก