เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) - RICHY - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) - RICHY

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) - RICHY
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  มี 2 ประเภท ได้แก่
    1.  ประเภทแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ เดอะริช บิซโฮม เดอะริชวิลล์ และเดอะริช อเวนิว
    2.  ประเภทแนวสูง  ได้แก่ คอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ริชพอยท์  ริชพาร์ค  เดอะริช  และดิ เอท คอลเลคชั่น
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก