Future Generation Wealth Program รุ่น 3 ดูงานธุรกิจอาหาร CPF | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

Future Generation Wealth Program รุ่น 3 ดูงานธุรกิจอาหาร CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ Future Generation Wealth Program รุ่น 3 และเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บล.เอเซีย พลัส เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร เพื่อเรียนรู้และศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร รวมถึงโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถทดลองและพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และคุณกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมเผยกลยุทธ์เคล็ดลับความสำเร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 62