DW08 เทรดอย่างไรไม่ให้ดอย | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

DW08 เทรดอย่างไรไม่ให้ดอย

ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ (ED) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดงานสัมนา DW ครั้งที่11 ปี 2562 ให้ความรู้นักลงทุนชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ในหัวข้อ ”สัมมนาปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลัก#เทรดอย่างไรไม่ให้ดอย” โดย โค้ชเนย เจ้าของเพจ Stock JourNoey ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และ มีเจ้าหน้าที่การตลาดสาขาเชียงใหม่คอยให้คำแนะนำปรึกษาลูกค้าอย่างใกล้ชิด กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2562 ที่ห้องสุเทพ รร.เชียงใหม่อิลล์ จ.เชียงใหม่