นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส คว้ารางวัลการันตีคุณภาพ 'นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม 2561 (Best Analyst Awards 2018)' | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส คว้ารางวัลการันตีคุณภาพ 'นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม 2561 (Best Analyst Awards 2018)'

รายบุคคล จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
  • ทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ Cover สูงสุด (IAA Consensus) - บล. เอเซีย พลัส
  • นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
  • ธุรกิจการเงิน - คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
  • ธุรกิจบริการ - คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร ผู้อำนวยการ
  • Outstanding (ผู้ได้รับประกาศชื่อเข้ารอบสุดท้าย) - คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ
การมอบรางวัลจัดขึ้นหอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562