บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เชิญบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาเล่าถึงภาพรวม แนวโน้มธุรกิจและแผนการลงทุน โดยคุณบัลลังก์ ไวยานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่เข้าร่วมฟังในวันนั้น กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องเกรซ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 62