บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) : CPF | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) : CPF

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เชิญบริษัทจดทะเบียน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาเล่าถึงภาพรวม แนวโน้มธุรกิจ และแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยคุณกอบบุญ ศรีชัย – เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 62 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3