ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาตามติด Zone Trade หุ้น SET100 หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาตามติด Zone Trade หุ้น SET100 หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.30 น.

วิทยากร:
วิทยากร คุณ ฐกฤต ชาติเชิดสักดิ์ (ฝ่ายวิจัย)
คุณ สุรเกียรติ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ฝ่ายตราสารอนุพันธ์)
คุณ ธนวัฒน์ พิทักษ์กิ่งทอง (ฝ่ายตราสารอนุพันธ์)
คุณ ปภามณฑ์ ฉัตรศรีวงศ์ (ฝ่ายตราสารอนุพันธ์)
สถานที่อบรม:
ห้อง Grace ชั้น 3 บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส BTS ช่องนนทรี
จำนวน:
คงเหลือ 33 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
02-680-1777 ฝ่ายตราสารอนุพันธ์
หมายเหตุ:
!!!ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด
*กรณีไม่มีเลขบัญชี ให้กรอก 0 แทน 
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: