ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาตามติด Zone Trade หุ้น SET100 หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.30 น. ห้อง Grace ชั้น 3 บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส BTS ช่องนนทรี 37 / 70 ที่นั่ง คลิก