หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส | ผลิตภัณฑ์และบริการ การลงทุน ซื้อขายหุ้น

ตราสารหนี้

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการได้ตามใจคุณ

ลงทุนในตราสารหนี้กับเอเซีย พลัส

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ซึ่งมีช่วงอายุและผลตอบแทนตราสารที่หลากหลายทำให้สามารถวางแผนการเงินได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
  • เพิ่มโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า สำหรับความสามารถในการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นบ้าง
  • หลากหลายทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน ตั้งแต่อายุคงเหลือไม่กี่เดือนถึงเกินสิบปี
  • กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือเป็นทางเลือกในการลงทุนในสถาวะที่ตลาดมีความผันผวน
  • ตราสารหนี้ที่นำเสนอมีหลากหลายประเภท ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เท่านั้น
  • เพิ่มสภาพคล่องเมื่อมีความต้องการใช้เงินได้ ด้วยการนำหุ้นหรือพันธบัตรมาขายต่อในตลาดรองผ่านฐานลูกค้าจำนวนมากของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด